Edukacja dla starszych dzieci

O tym, w jaki sposób można mądrze korzystać z energii powinien wiedzieć każdy z nas. To ważne, ponieważ korzystając z niej zużywamy także zasoby i zwiększamy emisję zanieczyszczeń do powietrza. Czym jednak różni się emisja wysoka od niskiej. Która z nich jest odpowiedzialna za powstawanie smogu? Na te pytania odpowiedzą materiały przygotowane do prowadzenia Lekcji Ciepła w klasach IV-V szkół podstawowych. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią, proponowanymi eksperymentami oraz materiałami uzupełniającym.

Scenariusze pomyślane zostały do prowadzenia zajęć w klasach, jednak z powodzeniem sprawdzą się także w organizacji nauki w domu. Każda z lekcji poprzedzona jest wstępem wprowadzającym w merytorykę zagadnienia, co ułtawia jej realizację.

Lekcja 1
Jakie są formy i źródła energii?

Warto wiedzieć, jak mądrze korzystać z energii, by dbać o środowisko. Warto także znać odnawialne i nieodnawialne źródła energii, by dowiedzieć się, które z nich obecnie są najczęściej wykorzystywane do produkcji ciepła. To punkt wyjścia, dzięki, któremu poznać możemy pracę zasadę działania elektrociepłowni oraz sposób, w jaki ciepło dostarczane jest do miasta.

Lekcja wprowadza pojęcia odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii. Przedstawia stan energetyki cieplnej w Polsce. Wyjaśnia funkcjonowanie ciepłowni, elektrowni i elektrociepłowni. Zwraca szczególną uwagę na korzyści płynące z kogeneracji (produkcji ciepła i prądu w jednym procesie technologicznym) oraz na zagadnienia związane z oszczędzaniem energii.

Scenariusze lekcji

Scenariusze podpowiadają nauczycielom i rodzicom krok po kroku, w jaki sposób poprowadzić zajęcia o cieple

Jakie są formy i źródła energii?

Pobierz lekcję

Jakie są formy i źródła energii?

Pobierz materiały uzupełniające

Lekcja 2
Świadomi tego, co wdychamy

Wszystkie spaliny dostające się do powietrza nazwać możemy emisją zanieczyszczeń. O tym, dlaczego niska emisja wcale nie jest emisją małą oraz dlaczego to ona odpowiada za powstawanie smogu, tłumaczymy nie tylko w sposób teoretyczny, ale też eksperymentalny.

Scenariusze lekcji

Scenariusze podpowiadają nauczycielom i rodzicom krok po kroku, w jaki sposób poprowadzić zajęcia o cieple

Świadomi tego, co wdychamy

Pobierz lekcję

Świadomi tego, co wdychamy

Pobierz materiały uzupełniające

Lekcja 3
Ograniczamy ślad węglowy

Każda produkcja pozostawia ślad węglowy, który wpływa na efekt cieplarniany. Jednak każdą produkcję można tak dostosować, by nie szkodziła planecie. W jaki sposób producenci i użytkownicy produktów mogą wpływać przez swoje wybory na ślad węglowy, redukując go opowiemy w trakcie lekcji.

Scenariusze lekcji

Scenariusze podpowiadają nauczycielom i rodzicom krok po kroku, w jaki sposób poprowadzić zajęcia o cieple