Lekcje ciepła w Brzesku

W projekcie edukacyjno-ekologicznym ‘Lekcja ciepła’ w roku szkolnym 2021/2022 wzięło udział łącznie 396 uczniów (klasy I-III - 261 oraz I-IV- 135) z placówek oświatowych z Gminy Brzesko. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematyką, aktywnie i z wielkim zaangażowaniem włączali się w przebieg zajęć przeprowadzając eksperymenty i doświadczenia, odgrywając scenki, oglądając filmy edukacyjne, głośno czytając książeczki „Czerwony Kapturek”.

W projekcie edukacyjno-ekologicznym ‘Lekcja ciepła’ w roku szkolnym 2021/2022 wzięło udział łącznie 396 uczniów (klasy I-III - 261 oraz I-IV- 135) z placówek oświatowych z Gminy Brzesko. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematyką, aktywnie i z wielkim zaangażowaniem włączali się w przebieg zajęć przeprowadzając eksperymenty i doświadczenia, odgrywając scenki, oglądając filmy edukacyjne, głośno czytając książeczki „Czerwony Kapturek”. Przyswoili wiadomości m.in. o produkcji i oszczędzaniu energii, powstawaniu zanieczyszczeń powietrza, przeciwdziałaniu smogowi, a także niemarnowaniu zasobów Ziemi i dbaniu o planetę. Dowiedzieli się, jak rozsądnie korzystać z ciepła i energii oraz stali się odpowiedzialnymi użytkownikami energii. 

Zdobytą wiedzą dzieci systematycznie dzieliły się z dorosłymi w swoich domach. Przed rozpoczęciem zajęć wychowawcy klas przeprowadzali badania ankietowe poziomu wiedzy uczniów o cieple i energii. Taką samą ankietę zastosowano po ostatniej lekcji.