Ogólnopolskie badanie wiedzy o cieple

Ogólnopolskie badanie wiedzy o cieple i energii zostało zakończone. Wzięło w nim udział ponad 1100 uczniów z ponad 73 klas w 23 szkołach podstawowych w Polsce. Przeprowadzone zajęcia poszerzyły wiedzę i świadomość uczestników w obszarze energetyki oraz ekologii. W nagrodę za udział w badaniu uczniowie otrzymali edukacyjne albumy Wielka Księga Ciepła. Albumy trafiły do szkół w grudniu 2022 r.

W tym roku organizatorzy postanowili sprawdzić skuteczność programu i przeprowadzili w klasach I–III i IV–V szkół  podstawowych ogólnopolskie badanie wiedzy o cieple i energii. Pytania dotyczyły takich tematów, jak: właściwości fizyczne ciepła, jego źródła, wytwarzanie i dystrybucja, koncepcja systemu ciepłowniczego, ekologiczne aspekty produkcji ciepła i jego wykorzystywania, idea kogeneracji, pojęcie efektu cieplarnianego i smogu, zasady racjonalnego korzystania z ciepła. Liczba poprawnych odpowiedzi po badaniu wzrosła prawie dwukrotnie, średnio o 182,3 proc., co świadczy o wysokiej skuteczności przeprowadzonych zajęć i dostosowaniu przekazu do możliwości percepcji uczniów. 
Zachęcamy do dalszej realizacji zajęć w szkołach oraz sprawdzania wiedzy uczniów przy pomocy testów załączonych na stronie. Czekamy także na opinie oraz zdjęcia z przeprowadzanych lekcji: info@lekcjeciepla.pl

Weź udział w badaniu

Przeprowadź lekcję

Podczas trzech lekcji opracowanych na potrzeby klas IV–V, dowiemy się skąd bierze się energia na świecie. Jak się ją produkuje, jaką może przybierać formę, a także, w jaki sposób możemy korzystać z niej rozsądnie.

  • 45 minut45 minut
Lekcja 1

Czym jest energia?

Czym właściwie jest energia i skąd się ona bierze na świecie? Jak wyglądałoby nasze życie bez niej? Czym są odnawialne i nieodnawialne źródła energii? Jak produkuje się ciepło systemowe oraz prąd? Czym różni się ciepłownia od elektrociepłowni i elektrowni? O tym wszystkim mówić będziemy podczas pierwszej lekcji.

Przeprowadź lekcję
  • 45 minut45 minut
Lekcja 2

Świadomi tego, co wdychamy

Czy powietrze, którym oddychamy jest dla nas zdrowe? Skąd biorą się w nim zanieczyszczenia. Jak wpływają one na zdrowie ludzi? Czym jest smog i czym jest niska emisja? Czy niska emisja jest dla nas bezpieczna czy też nie? O tym opowiemy na drugiej Lekcji Ciepła.

Przeprowadź lekcję
  • 45 minut45 minut
Lekcja 3

Ograniczamy ślad węglowy

Jakie ślady zostawiamy po sobie dokonując codziennych wyborów? Które z nich są dobre, a które źle wpływają na środowisko? Czym jest ślad węglowy i jak możemy go ograniczać, rozsądnie korzystając z ciepła?

Przeprowadź lekcję