Lekcje ciepła w Siedlcach

W ramach ogólnopolskiej akcji Ciepła Systemowego ?Lekcje ciepła? Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. zorganizowało III akcje w których udział wzięło łącznie ok 1500 dzieci.

I Edycja 2014 rok

I edycja Lekcji Ciepła , zrealizowana w 2014 roku, połączona była z konkursem plastycznym "Ciepło Systemowe oczami dzieci" na podstawie książeczki ?Czerwony Kapturek w mieście?.

Udział w akcji wzięło 7 szkół podstawowych i 11 przedszkoli (frekwencja łączna 75% placówek. Akcją objęto łącznie ok. 650 dzieci z klas ?O? i ?I? ). Patronat medialny nad konkursem i rozdaniem nagród objęli: Portal Podlasie 24 i TV Wschód.

Zdaniem nauczycieli, zarówno książeczka "Czerwony Kapturek w mieście" jak i zaproponowany na jej podstawie konkurs, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Materiały wspomogły pracę nauczycieli na zajęciach o ekologii i środowisku, umożliwiając dzieciom poznanie kwestii, w jaki sposób powstaje ciepło systemowe i jak ogrzewana jest woda w naszym mieście. Dzieci dowiedziały się także jak można oszczędzać ciepło.

II Edycja 2015 rok

II edycja akcji edukacyjnej, zrealizowana w 2015 roku na podstawie książeczki ?Czerwony Kapturek w mieście zimą? zatytułowana została ?Lekcja Ciepła z Czerwonym Kapturkiem?.

Łącznie lekcje przeprowadzono dla 70 dzieci w wieku 5-13 lat. W ramach akcji odbyły się 2 wizyty edukacyjne połączone z czytaniem bajki z podziałem na role,  z udziałem Prezesa Zarządu P. Krzysztofa Figata jako kota Kluchy, oraz zwiedzaniem naszych obiektów wytwórczych.  W wizytach wzięły udział dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 25 w Siedlcach oraz z okazji specjalnego Mikołajkowego Spotkania - dzieci z ?Domu pod Kasztanami? Domu Dziecka w Siedlcach.

III Edycja 2019 rok

W roku szkolnym 2019/2020 - III edycja ?Lekcji Ciepła w Siedlcach? skierowana została do uczniów klas IV-V szkół podstawowych?. Zajęcia zrealizowane zostały na podstawie ?Scenariuszy zajęć Lekcji Ciepła dla klas IV-V?.

Na podstawie przesłanych raportów i dokumentacji z przeprowadzonych w szkołach zajęć - lekcje ciepła przeprowadzono dla łącznie 30-tu  klas IV i V, tj.  około 700 -750 dzieci w Siedlcach. Patronat Honorowy nad akcją objął Prezydent Miasta Siedlce. Akcja uzyskała też pozytywną opinię Kuratorium Oświaty Delegatury w Siedlcach.  Finał i krótki przebieg całej akcji edukacyjnej relacjonowany był w lokalnej TV Wschód.