Zbadaj poziom wiedzy uczniów i odbierz albumy dla całej klasy!

Zapraszamy wszystkie klasy biorące udział w Lekcjach Ciepła do przeprowadzenia ogólnopolskiego testu wiedzy o cieple i energii. Badanie w formie ankietowej należy zrealizować przez pierwszą lekcją i po ostatnich zajęciach. Wyniki ankiet w formie skanów prosimy podesłać na adres info@lekcjeciepla.pl. Zgłoszone do badania klasy pochodzące z miast dostawców ciepła systemowego  (patrz zakładka kontakt) otrzymają nagrody dla uczniów w postaci albumów edukacyjnych o cieple. Nagrody trafią do pierwszych 1000 uczniów, którzy zgłosili sie do badania. Wysyłka nagród planowana jest na wrzesień 2022. 

Instrukcje

Krok 1

Nagrody w konkursie wygrać mogą klasy pochodzące z miast, w których działają dostawcy ciepła systemowego. Sprawdź, czy w Twoim mieście działa dostawca, sprawdzając listę miast w zakładce kontakt. Zanim rozpoczniesz zajęcia z uczniami, wybierz poziom nauczania dla którego chcesz pobrać ankiety. Wydrukuj komplet ankiet w ilości odpowiadającej liczbie uczniów. Możesz rozesłać ankiety do uczniów mailowo, jeśli prowadzisz naukę w trybie zdalnym. 

Krok 2

Zanim rozpoczniesz zajęcia, rozdaj uczniom ankietę oznaczoną PRZED zajęciami. Po zrealizowaniu trzech lekcji na danym etapie nauczania, rozdaj (lub wyślij) uczniom ankietę PO zajęciach.

Krok 3

Zeskanuj i/lub załącz komplet wypełnionych ankiet oraz odeślij je na adres info@lekcjeciepla.pl wraz z adresem do wysyłki nagród i numerem telefonu. Po przyjęciu zgłoszenia otrzymasz wiadomość potwierdzającą. Wysyłka nagród realizowana będzie we wrześniu 2022 lub ze względu na niecodzienną sytuację na rynku papieru - najszybciej, jak to będzie możliwe. Nagrody rozdawane będą do wyczerpania zapasów. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Do pobrania

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące badania ankietowego prosimy przesyłać na adres info@lekcjeciepla.pl.

Napisz e-mail
Ciasteczka

W celu poprawy działania strony korzystamy z ciasteczek. Zakładamy, że Ci to nie przeszkadza. Jeśli przeszkadza, opuść naszą stronę.

Więcej