• 45 minut45 minut

Czym jest energia?

Czym właściwie jest energia i skąd się ona bierze na świecie? Jak wyglądałoby nasze życie bez niej? Czym są odnawialne i nieodnawialne źródła energii? Jak produkuje się ciepło systemowe oraz prąd? Czym różni się ciepłownia od elektrociepłowni i elektrowni? O tym wszystkim mówić będziemy podczas pierwszej lekcji.

Przeprowadź lekcję
Czym jest energia?

Cele lekcji

Wiadomości - uczeń

 • wie, czym jest energia i jakie są jej formy;
 • wymienia i rozróżnia nieodnawialne i odnawialne źródła energii;
 • wie, jak działa ciepłownia, elektrownia, elektrociepłownia;
 • wie, jak przepływa ciepło, czym jest ciepło systemowe i jak działa wymiennik ciepła.

Umiejętności - uczeń

 • rozumie korzyści płynące ze stosowania kogeneracji,
 • umie podać przykłady oszczędzania energii,
 • umie wymienić główne źródła wytwarzania energii cieplnej w Polsce.

Podstawy - uczeń

 • samodzielnie rozwiązuje zadania dodatkowe;
 • formułuje swobodne wypowiedzi,
 • wykazuje się refleksją na temat potrzeby oszczędzania energii.

Rekwizyty do doświadczeń

Doświadczenie 1: Wymiana ciepła

Do przeprowadzania doświadczenia potrzebne będą:

 • czajnik elektryczny;
 • szklanka/kubek;
 • miska lub niewielki garnek, do którego zmieści się szklanka; 
 • dostęp do zimnej wody;
 • termometr pozwalający mierzyć temperaturę wody do 100?C;
 • herbata (nie jest konieczna do przeprowadzenia doświadczenia).

Doświadczenie 2: Pajęczyna

Do przeprowadzenia zadania będziemy potrzebować możliwie jak największego kłębka wełny. Im dłużej będzie można rozwijać kłębek, tym lepiej.

Pojęcia kluczowe

 • pogadanka,
 • burza mózgów,
 • pajęczyna,
 • gra dydaktyczna.

Forma pracy

 • indywidualna,
 • grupowa.
Ciasteczka

W celu poprawy działania strony korzystamy z ciasteczek. Zakładamy, że Ci to nie przeszkadza. Jeśli przeszkadza, opuść naszą stronę.

Więcej