Lekcje ciepła w Gnieźnie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. program lekcji ciepła pod hasłem ?PEC czyta dzieciom? rozpoczęło w 2013 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. program lekcji ciepła pod hasłem ?PEC czyta dzieciom? rozpoczęło w 2013 r. Do tej pory odbyło się osiem edycji akcji. Pierwsza lekcja w każdej edycji akcji miała uroczysty charakter i odbywała się wraz z dyrekcją szkoły oraz władzami naszego przedsiębiorstwa w postaci przedstawienia. Uczestniczyły w nich także media. Łącznie przez wszystkie lata w akcji wzięło około 6000 dzieci z klas pierwszych ze wszystkich 10 szkół podstawowych z terenu miasta Gniezna. Patronat nad każdą akcją obejmował Prezydent Miasta Gniezna. Od początku akcji do dzieci trafiły 3 części bajki o Czerwonym Kapturku w mieście, w mieście zimą i misja czarny smog. Oprócz czytania bajki pracownicy PEC w Gnieźnie Sp. z o.o. przybliżali dzieciom pojęcie ciepła oraz opowiadali o samym przedsiębiorstwie. Na zakończenie każdej lekcji przeprowadzany był konkurs, w którym do wygrania były gadżety reklamowe z logo PEC i Ciepło Systemowe dla Gniezna. Należy dodać, że podczas lekcji w klasach obecny był Cieplik ? maskotka naszej firmy, która rozdawała dzieciom nagrody i pozowała z nimi do wspólnego klasowego zdjęcia.

PEC przeprowadził także lekcje ciepła dla dzieci z klas czwartych w oparciu o materiały dostarczone przez Ciepło Systemowe. Program lekcji był podobny jak w najmłodszych klasach. Na początku lekcji wyświetlano krótki film o zagrożeniach wynikających ze smogu, następnie pracownicy PEC na podstawie materiałów Ciepła systemowego przeprowadzali lekcję ciepła, a na zakończenie do rozwiązania była krzyżówka z nagrodami dla 3 najszybszych uczniów, którzy rozwiązali hasło.