Lekcje ciepła w Kutnie

Kutnowski dostawca ciepła systemowego promuje Lekcje ciepła od 2018 r. Wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Kutno zostały objęte możliwością uczestnictwa w oferowanych przez Spółkę zajęciach edukacyjnych.

Lekcje ciepła

Kutnowski dostawca ciepła systemowego promuje Lekcje ciepła od 2018 r. Wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Kutno zostały objęte możliwością uczestnictwa w oferowanych przez Spółkę zajęciach edukacyjnych. Dotychczas warsztaty zostały zorganizowane w kilku szkołach podstawowych, skutkiem czego kilkaset dzieci miało możliwość zdobywania wiedzy w oparciu o materiały przygotowane w ramach programu.

Spółka służy pomocą i zaangażowaniem podczas przygotowania i realizowania zajęć. Uczestnicząc w proponowanych warsztatach, poza wiedzą i aktywnym spędzeniem czasu, na uczestników czekają niespodzianki, zaś dodatkową atrakcję może stanowić poznanie kulis pracy elektrociepłowni, czyli możliwość zwiedzenia obiektu Ciepłowni Miejskiej Nr 1 w Kutnie.
Przedszkola i szkoły zainteresowane współpracą w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych zapraszamy do kontaktu z Biurem Lokalnych Usług Zarządzania ECO Kutno Sp. z o.o. tel. 795 586 319, email: esarnecka@ecosa.pl

Projekt ECOlogiczny Dąbrowszczak

ECO Kutno wykorzystało również ideę Lekcji Ciepła w innych organizowanych działaniach: w 2019 r. rozszerzając działalność w obszarze edukacji ekologicznej, wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie Spółka podjęła inicjatywę na rzecz zainteresowania młodych mieszkańców Miasta i Gminy Kutno tematyką czystego powietrza, realizując projekt ECOlogiczny Dąbrowszczak objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kutno Pana Zbigniewa Burzyńskiego. Innowacyjne warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej oparte o niepodważalne walory edukacji rówieśniczej miały na celu rozszerzenie wiedzy ekologicznej przekazywanej w szkołach o część dotyczącą m.in. efektywności energetycznej oraz oszczędzających zasoby ziemi i ograniczających zanieczyszczenie powietrza.

Po inauguracji projektu zrealizowanej w formie transmisji na żywo online wykładu dr Adolfa Mirowskiego, uczestnicy brali udział w warsztatach prowadzonych przez uprzednio przeszkolonych uczniów I LO, których zwieńczeniem było zwiedzanie obiektu Ciepłowni Miejskiej nr 1 w Kutnie dostarczającej ciepło systemowe. Etapem sprawdzającym efektywność podjętych działań był przeprowadzony Quiz wiedzy o smogu dotyczący tematyki poruszanej podczas spotkań. Podsumowanie wyników testu miało miejsce podczas uroczystego zakończenia projektu.

Projektem ECOlogiczny Dąbrowszczak objęto około 1000 uczniów z 10 lokalnych szkół. W trakcie 12 dni roboczych grupa 8 trenerów przeprowadziła około 100 godzin lekcyjnych warsztatów. Projekt rozpoczęła 60 min. lekcja online transmitowana na YouTube, zakończył natomiast 30-pytaniowy test wiedzy w którym wzięło udział 28 uczniów. Za zrealizowany wśród uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych projekt warsztatów edukacyjno-ekologicznych, w listopadzie 2020 r. ECO Kutno Sp. z o.o. otrzymała w 19. edycji Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii wyróżnienie w kategorii edukacja ekologiczna.

Zobacz: Wykład inauguracyjny
Zobacz: Spotkanie podsumowujące

Ferie z biblioteką

W 2020 r. Spółka uczestniczyła w projekcie Ferie z biblioteką organizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie. Podczas odbywających się półkolonii, dzieci z trenu powiatu kutnowskiego miały możliwość uczestniczenia w rozmaitych warsztatach poruszających ważne społecznie tematy, wśród których znalazły się zajęcia o tematyce ekologicznej, poświęcone m.in. zjawiskom smogu i zanieczyszczeń powietrza, które zostały przygotowane w oparciu o scenariusze Lekcji ciepła i przeprowadzone przez pracowników ECO Kutno Sp. z o.o.