Lekcje ciepła w Siedlcach

W ramach ogólnopolskiej akcji Ciepła Systemowego “Lekcje ciepła” Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. zorganizowało III akcje w których udział wzięło łącznie ok 1500 dzieci.

I Edycja 2014 rok

I edycja Lekcji Ciepła , zrealizowana w 2014 roku, połączona była z konkursem plastycznym "Ciepło Systemowe oczami dzieci" na podstawie książeczki „Czerwony Kapturek w mieście”.

Udział w akcji wzięło 7 szkół podstawowych i 11 przedszkoli (frekwencja łączna 75% placówek. Akcją objęto łącznie ok. 650 dzieci z klas „O” i „I” ). Patronat medialny nad konkursem i rozdaniem nagród objęli: Portal Podlasie 24 i TV Wschód.

Zdaniem nauczycieli, zarówno książeczka "Czerwony Kapturek w mieście" jak i zaproponowany na jej podstawie konkurs, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Materiały wspomogły pracę nauczycieli na zajęciach o ekologii i środowisku, umożliwiając dzieciom poznanie kwestii, w jaki sposób powstaje ciepło systemowe i jak ogrzewana jest woda w naszym mieście. Dzieci dowiedziały się także jak można oszczędzać ciepło.

II Edycja 2015 rok

II edycja akcji edukacyjnej, zrealizowana w 2015 roku na podstawie książeczki „Czerwony Kapturek w mieście zimą” zatytułowana została “Lekcja Ciepła z Czerwonym Kapturkiem”.

Łącznie lekcje przeprowadzono dla 70 dzieci w wieku 5-13 lat. W ramach akcji odbyły się 2 wizyty edukacyjne połączone z czytaniem bajki z podziałem na role,  z udziałem Prezesa Zarządu P. Krzysztofa Figata jako kota Kluchy, oraz zwiedzaniem naszych obiektów wytwórczych.  W wizytach wzięły udział dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 25 w Siedlcach oraz z okazji specjalnego Mikołajkowego Spotkania - dzieci z “Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach.

III Edycja 2019 rok

W roku szkolnym 2019/2020 - III edycja „Lekcji Ciepła w Siedlcach” skierowana została do uczniów klas IV-V szkół podstawowych”. Zajęcia zrealizowane zostały na podstawie „Scenariuszy zajęć Lekcji Ciepła dla klas IV-V”.

Na podstawie przesłanych raportów i dokumentacji z przeprowadzonych w szkołach zajęć - lekcje ciepła przeprowadzono dla łącznie 30-tu  klas IV i V, tj.  około 700 -750 dzieci w Siedlcach. Patronat Honorowy nad akcją objął Prezydent Miasta Siedlce. Akcja uzyskała też pozytywną opinię Kuratorium Oświaty Delegatury w Siedlcach.  Finał i krótki przebieg całej akcji edukacyjnej relacjonowany był w lokalnej TV Wschód.

Ciasteczka

W celu poprawy działania strony korzystamy z ciasteczek. Zakładamy, że Ci to nie przeszkadza. Jeśli przeszkadza, opuść naszą stronę.

Więcej