• 45 minut45 minut

Co to jest ciepło i skąd się bierze?

Lekcja pomaga zrozumieć czym jest ciepło systemowe. Omawia ciepło jako formę energii, która może być przekazywana i która służy do ogrzewania. Opisuje różne sposoby ogrzewania na przestrzeni dziejów. Edukuje w zakresie racjonalnego korzystania z ciepła i sposobów jego oszczędzania. Uczniowie sami tworzą definicje kluczowych pojęć i dowiadują się, co to jest: ciepło, wymiennik ciepła, ciepłownia; elektrociepłownia.

Prezentacja zawiera proste doświadczenia, które są opcjonalne dla nauczycieli chcących zainteresować w ten sposób uczniów. Rekwizyty potrzebne do doświadczeń oraz ich opisy zostały opisane poniżej.

Przeprowadź lekcję Pobierz materiały
Co to jest ciepło i skąd się bierze?

Cele lekcji

Wiadomości - uczeń

 • zna pojęcia: ciepło, ciepło systemowe,
 • wie, jak powstaje ciepło i gdzie się je produkuje,
 • zna sposoby ekologicznego i mądrego korzystania z ciepła w mieszkaniu

Umiejętności - uczeń

 • umie podać różne sposoby ogrzewania mieszkań,
 • umie podać przykłady oszczędzania ciepła,
 • zna historię ogrzewania.

Postawy - uczeń

 • zna powody, dla których warto korzystać z ciepła systemowego,
 • rozwija samodzielnie myślenie.

Rekwizyty do doświadczeń

Doświadczenie 1: Temperatura

Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebne będą dwie miski wypełnione ciepłą i zimną wodą. Woda może pochodzić z kranu, ważne aby temperatura różniła się znacząco. Potrzebna będzie także rolka ręczników papierowych do wytarcia rąk.

Doświadczenie 2: Rozpalanie ognia

W celu przeprowadzenia tego doświadczenia uczniowie mogą przynieść na zajęcia:

 • kawałek kory drzewa (suchy i płaski, zebrany z ziemi, nie zerwany) lub cienką suchą deseczkę;
 • prosty patyk wielkości flamastra i odrobinę suchej trawy (ewentualnie kilka suchych liści).

Szanse powodzenia doświadczenia są niewielkie. Jednak celem jest pokazanie trudności w rozpaleniu ognia, a tym samym ogrzaniu się w prymitywny sposób.

Pojęcia kluczowe

 • słowna - burza mózgów
 • doświadczalna.

Forma pracy

 • indywidualna,
 • grupowa.

Materiały pomocnicze

 • Książeczka Czerwony Kapturek w mieście,
 • Kolorowanka.
Ciasteczka

W celu poprawy działania strony korzystamy z ciasteczek. Zakładamy, że Ci to nie przeszkadza. Jeśli przeszkadza, opuść naszą stronę.

Więcej