• 45 minut45 minut

Skąd biorą się zanieczyszczenia powietrza i smog?

Materiał zawiera doświadczenia, które przeznaczone są dla nauczycieli chcących zainteresować w ten sposób uczniów. Rekwizyty potrzebne do tych doświadczeń oraz opisy zostały oznaczone w niniejszym dokumencie jako opcjonalne. Doświadczenia nie są obowiązkowe, ale zachęcamy do przeprowadzenia ich w celu wzbogacenia zajęć.

Lekcja opisuje rodzaje zanieczyszczeń powietrza i edukuje w zakresie tego, czym jest smog. Dzieci dowiadują się o tym, co zanieczyszcza powietrze w miastach. Wprowadzone jest pojęcie tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń, które tworzą się na małej wysokości (stąd nazwa), których spaliny są szkodliwe dla zdrowia. Dzieci dowiadują się, co można zrobić, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w miastach - także o działaniach, na które mają wpływ.

Proponujemy przeprowadzenie lekcji w okresie wrzesień - kwiecień.

Przeprowadź lekcję Pobierz materiały
Skąd biorą się zanieczyszczenia powietrza i smog?

Cele lekcji

Wiadomości - uczeń:

 • zna pojęcia: zanieczyszczenia, smog, niska emisja;
 • wie, jak powstaje smog;
 • wie, jak można ograniczać zanieczyszczenie powietrza w mieście;
 • rozumie negatywny wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka.

 Umiejętności - uczeń: 

 • umie dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe;
 • umie planować działania na rzecz ochrony środowiska;
 • umie podać przykłady zmniejszenia smogu w mieście;
 • umie wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.

Postawy - uczeń:

 • kształtuje przekonanie o konieczności ochrony przyrody;
 • jest przekonany o konieczności zmniejszenia czynników powodujących zanieczyszczenia powietrza;
 • rozwija samodzielne myślenie.

Rekwizyty do doświadczeń

Doświadczenie 1: ile jesteśmy w stanie wytrzymać bez oddychania?

Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebny będzie stoper lub zegarek ze stoperem.

Doświadczenie 2: ile powietrza dziennie wdycha i wydycha człowiek?

Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebne będą:

 1. baloniki (po jednym dla każdego dziecka),
 2. flamaster.

Doświadczenie 3: zobaczyć zanieczyszczenia powietrza

Uwaga! do przeprowadzenia tylko w zimie

Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebne będą:

 1. odkurzacz,
 2. wacik kosmetyczny,
 3. gaza opatrunkowa,
 4. gumka recepturka / taśma izolacyjna.

Doświadczenie 4: opowieść o smogu

Uwaga! Wcześniej warto przygotować kostki - np. na zajęciach z plastyki, by nie dezorganizować zajęć

Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebne będą:

 1. wydrukowane na grubszym papierze plansze kostek do gry 
 2. (po dwie kostki dla każdej z grup biorących udział w doświadczeniu),
 3. bezpieczne nożyczki dla dzieci (ilość jw.),
 4. klej biurowy.

Pojęcia kluczowe

 • słowna - burza mózgów;
 • doświadczalna;
 • obserwacyjna.

Forma pracy

 • indywidualna;
 • grupowa.

Materiały pomocnicze

 • Książeczka Czerwony Kapturek, misja Czarny Smog.
 • Ilustracje do omawianego tematu - plik PDF stanowiący załącznik do lekcji. Można go wyświetlić z komputera na ekranie lub wydrukować na potrzeby lekcji.
Ciasteczka

W celu poprawy działania strony korzystamy z ciasteczek. Zakładamy, że Ci to nie przeszkadza. Jeśli przeszkadza, opuść naszą stronę.

Więcej