• 45 minut45 minut

Ograniczamy ślad węglowy

Z lekcji dowiadujemy się, jak codzienne wybory wpływają na ślad węglowy, który po sobie zostawiamy. Odpowiedzą także na pytanie, w jaki sposób można ograniczyć wpływ produkcji na środowisko naturalne. W materiale proces technologiczny produkcji rozłożono na czynniki pierwsze, wskazując, na którym etapie generowany jest ślad węglowy, powodujący emisję dwutlenku węgla.

Przeprowadź lekcję
Ograniczamy ślad węglowy

Cele lekcji

Wiadomości - uczeń

 • wie, czym jest ślad węglowy;
 • rozumie zależności pomiędzy codziennymi wyborami a zmianami klimatu; 
 • jest świadomy w jaki sposób producenci towarów i usług mogą ograniczyć ślad węglowy;
 • rozumie to, że sposób, w jaki wybieramy produkty i jak z nich korzystamy, wpływa na środowisko;
 • wie, że za przestrzenie wspólne odpowiadamy wszyscy. 

Umiejętności ? uczeń

 • potrafi wskazać sposoby ograniczenia śladu węglowego powstającego przy produkcji ciepła;
 • wie, w jaki sposób można ograniczyć ślad węglowy, zwracając uwagę na przestrzenie wspólne w budynkach;
 • wie, w jaki sposób ograniczać ślad węglowy w mieszkaniu.

Postawy ? uczeń

 • czuje się odpowiedzialny za środowisko;
 • nie jest obojętny na przejawy marnowania zasobów i energii;
 • chce ograniczać swój ślad węglowy. 

Rekwizyty do doświadczeń

brak

Pojęcia kluczowe

 • pogadanka.

Forma pracy

 • indywidualna,
 • grupowa.
Ciasteczka

W celu poprawy działania strony korzystamy z ciasteczek. Zakładamy, że Ci to nie przeszkadza. Jeśli przeszkadza, opuść naszą stronę.

Więcej