• 45 minut45 minut

Świadomi tego, co wdychamy

Lekcja wprowadza pojęcia odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii. Przedstawia stan energetyki cieplnej w Polsce. Wyjaśnia funkcjonowanie ciepłowni, elektrowni i elektrociepłowni. Zwraca szczególną uwagę na korzyści płynące z kogeneracji oraz na zagadnienia związane z oszczędzaniem energii.

Prezentacja zawiera propozycję doświadczenia. Można je wykonać na zajęciach lub obejrzeć film. Pomocnicze karty zadań znajdują się w materiałach do pobrania. Jako zadanie domowe można zaprosić dzieci do przejścia gry ?Czarny Smog?, którą znaleźć można pod adresem: www.czarnysmog.pl.

Jako zadanie domowe zaproś dzieci do przejścia gry ?Czarny Smog?, którą znaleźć można pod adresem: www.czarnysmog.pl.

Przeprowadź lekcję
Świadomi tego, co wdychamy

Cele lekcji

Wiadomości - uczeń

 • wie, czym jest smog i jak powstaje;
 • rozumie pojęcie niskiej emisji;
 • potrafi wymienić szkodliwe substancje, które znajdują się w smogu;
 • wie, jakie konsekwencje dla ludzkiego zdrowia ma zjawisko smogu;
 • wie, co to jest ciepło systemowe i rozumie dlaczego jest lepsze dla środowiska od indywidualnych pieców węglowych;

Umiejętności ? uczeń

 • potrafi wskazać sposoby walki ze smogiem;
 • potrafi argumentować swoje racje;
 • potrafi inspirować innych do działania;

Postawy ? uczeń

 • rozwija umiejętność pracy w grupie;
 • rozwija kreatywne myślenie;
 • buduje w sobie postawę obywatelską w obszarze ochrony środowiska.

Rekwizyty do doświadczeń

Doświadczenie 1: Jak powstaje smog?

Do przeprowadzania doświadczenia potrzebne będą:

 • szkło laboratoryjne w postaci czterech cylindrów, dwa z nich muszą być wyższe i węższe od dwóch pozostałych, aby można było włożyć naczynie w naczynie;
 • jeden obciążnik, który zmieści się do wewnątrz węższego cylindra (opcjonalnie);
 • czajnik do przygotowania gorącej wody;
 • kostki lodu;
 • kawałki papieru / gazety;
 • zapałki lub inne źródło ognia;
 • termometr z sondą pozwoli na pełniejsze wykonanie doświadczenia, ale nie jest niezbędny.

Zadanie 1: Mapa dotarcia do szkoły
Do wykonania zadania potrzebne będą:

 • mapy waszej miejscowości (może to być jeden duży plan miasta lub kilka mniejszych) lub wydrukowane/skopiowane karty zadań z symbolami domów i szkoły;
 • kolorowe flamastry, najlepiej w kolorach: zielony, czarny, czerwony, niebieski; jeśli zamierzasz przynieść kilka map i podzielić dzieci na grupy, przygotuj kilka kompletów flamastrów.

Zadanie 2: Kampania społeczna przeciwko smogowi

Do wykonania zadania potrzebne będą:

 • duże arkusze papieru,
 • zestawy kolorowych flamastrów lub farb.

Pojęcia kluczowe

 • pogadanka;
 • burza mózgów;
 • mapa;
 • doświadczenie;
 • plakat.

Forma pracy

 • indywidualna;
 • grupowa.
Ciasteczka

W celu poprawy działania strony korzystamy z ciasteczek. Zakładamy, że Ci to nie przeszkadza. Jeśli przeszkadza, opuść naszą stronę.

Więcej